Struktura i rodzaje implantów stomatologicznych

O jakości implantów dentystycznych przesądza wiele czynników, jednak jednym z podstawowych, jest ich mocna struktura zbliżona do naturalnego zęba. Implant stomatologiczny stworzony jest z 3 elementów. Pierwszym z nich jest śruba zastępująca korzeń zęba. Najczęściej stosowanym tworzywem, z którego wytwarza się śruby jest akceptowany przez organizm tytan. To śruba jest najistotniejszym elementem, ze względu na to, że to ją lekarz dentysta aplikuje w kości, by się z nią złączyła oraz robiła za trwałą podstawę dla protezy.

Odbudowa protetyczna, to jest zwykle korona, udaje ząb pod względem wizualnym. Korony wyglądają jak naturalne zęby zwłaszcza, jeżeli pacjent wybierze wykonanie w gabinecie stomatologicznym korony z cyrkonu. Jeżeli jednak pacjent potrzebuje odnowy wyższej liczby zębów, może postawić na inny typ uzupełnienia protetycznego. Na implantach zębów da się oprzeć również mosty, a nawet protezy całkowite. To oznacza, że drugim elementem struktury implantu zęba jest protetyczna odbudowa umieszczana na śrubie. Ostatnim, równie ważnym elementem jest łącznik, co scala ze sobą odbudowę oraz śrubę.

Możemy wymienić też różne rodzaje implantów dentystycznych. Z uwagi na surowce używane przez stomatologów mogą to być implanty cyrkonowe lub tytanowe. Rodzaje te da się podzielić również z uwagi na miejsce umieszczenia wszczepu. Najczęściej stosowane są dentystyczne implanty zębów śródkostne, wszczepiane w głąb kości. Z kolei podokostnowe implanty stosuje się znacznie rzadziej, ponieważ są płycej osadzane i to sprawia, że są mniej trwałe.