Implanty stomatologiczne i sterowana regeneracja kości

Implanty zębowe – odbudowa tkanki kostnej Jakość kości jest kwestią kluczową dla wszczepienia implantów. Utrata zębów powoduje zmiany jamy ustnej nie tylko biorąc pod uwagę aspekt estetyczny jak i zdrowotnym. Niewypełniony ubytek skutkuje pojawieniem się nasilającego się zaniku kości szczęki, co następnie ujemnie wpływa na pozostałe zęby. Zanik oparcia może spowodować, że i one będą[…]