Proteza wsparta na implantach

Protezy są zdecydowanie wygodniejsze, gdy są założone na stałe w jamie ustnej. To sprawia, że nie wadzą w codziennych czynnościach, nie wywołują bólu, nie ocierają ani nie ściskają miękkich tkanek w jamie ustnej. Tak jak to się zdarza przy protezach ruchomych. Najważniejszym czynnikiem dobrej protezy jest jej poprawne dostosowanie. To bardzo ważny czynnik przede wszystkim w przypadku protez całkowitych, jakich używają osoby bez zębów. Najnowszym sposobem na osadzenie na stałe protezy, jest oparcie jej na implantach.

Zazwyczaj w takim przypadku całkowitą protezę opiera się na dwóch lub czterech implantach. Implanty aplikuje się w kości szczęki, gdzie muszą się zarosnąć oraz zostać przyjęte przez ciało. Potem dopasowaną do pacjenta protezę wspiera się na nich na stałe. Takie rozwiązanie usprawnia jakość życia pacjentów oraz jest zwykle stosowaną metodą protetycznych. Dzięki temu, że implanty szybko zespalają się z tkankami oraz są bardzo wytrzymałe, taka proteza pozostaje dobra na wiele lat. Dodatkowo wypełnienie luk sprawia, że kości szczęki nie zanikają. To oznacza korzystny wygląd twarzy oraz wygodę w trakcie jedzenia posiłków.

Stałe uzupełnienie nieruchome nie dopuszcza do tego, by drobinki pokarmów wchodziły pod protezę oraz drażniły jamę ustną. Za sprawą użycia zaledwie dwóch lub czterech implantów proteza jest stabilna, a koszty mniejsze niż w przypadku implantacji całkowitej.